KONTAKT


Sídlo společnosti a korespondenční adresa:

4.Května 353

755 01 Vsetín

IČO: 059 29 229

DIČ: CZ05929229


 


Zápis v obchodním rejstříku:

U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 69932


Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ve Valašském Meziříčí.

Číslo účtu: 2114182147/2700


Lukáš Kubját
Jednatel
Tel.: +420 724 501 681
kubjat@inrefa.cz

Bc. Miroslav Mičkal
Jednatel
Tel.: +420 721 288 746
mickal@inrefa.cz


Zuzana Kubjátová
Asistentka
Tel.: +420 608 835 826
kubjatova@inrefa.cz

Marcela Geržová
Účetní
Tel.: +420 733 702 763
gerzova@inrefa.cz


Ing. Jan Valenta
Projekce
Tel.: +420 731 192 650
projekce@inrefa.cz

Robert Kubját
Samostatný Servisní Technik
Tel.: +420 606 739 922
r.kubjat@inrefa.cz


Info:
inrefa@inrefa.cz